Uitleg Financiële Begrippen

Dokky ontwikkelde in samenwerking met In2Content een serie van 6 filmpjes voor het Ministerie van Financiën. Bedoeling hiervan was het publiek meer te vertellen over diverse financiële begrippen o.a. IMF, Stabiliteit- en groeipact en Eurogroep. Om eenheid te krijgen in de uitingen en om de filmpjes herkenbaar te maken hebben we als rode draad gekozen een gezin te laten zien waarbij telkens 1 familielid via een ander mediakanaal geconfronteerd wordt met een financieel begrip. Via dat kanaal wordt een verhaaltje getoond eindigend met dat het familielid weet wat het betreffende begrip betekent.